Projekt "Śladami opowieści z przeszłości Podlasia -
międzynarodowy obóz naukowy w Krynkach" został zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej w ramach programu "memoria. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego" prowadzonego przez Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" oraz Fundację im. Stefana Batorego.

Za uzyskane wsparcie serdecznie dziękujemy!