W rezultacie podjetej w Krynkach pracy uporządkowano duży fragment miejscowego cmentarza żydowskiego (włącznie z terenem pracy w ubiegłym roku, uporządkowano ok. 2/3 powierzchni objętej pracami części cmentarza), odkryto liczne macewy oraz oczyszczono ścieżkę prowadzącą do domniemanego dawnego wejścia do nekropolii:


fot. Łukasz Ziółkowski

Odkryte macewy zostały oczyszczone mechanicznie, a potem poddane dokumentacji - wykonano fotografię każdej z nich, z najbardziej interesujących spisano inskrypcje nagrobne, które potem starano się przetłumaczyć na język polski - w rezultacie zgromadzono bazę danych obejmującą ok. 100 macew:

Wykonano 27 wywiadów narracyjnych z najstarszymi mieszkańcami gminy. Od rozmówców uzyskano zbiór fotografii archiwalnych oraz innych dokumentów i materiałów z przeszłości.

Na podstawie zebranych relacji i materiałów opracowano publikację "Śladami opowieści z przeszłości pogranicza", podsumowującą dwuletnie badania w Krynkach. Jej wersja eletroniczna w formacie PDF w języku polskim znajduje się

TUTAJ...